Tháp Eiffel (dài 1m x rộng 1m x cao 2,5m)


Queen Elizabeth 2 (dài 0,8m)


Queen Mary 2 (dài 0,8m)
Titanic (dài 0,8m)


Titanic (có hệ thống ánh sáng bên trong tàu)


France 2Santa (dài 0,8m)


Atlantic (dài 0,8m)


Rồng Hạ Long


Lispon Maru (thuyền chân quay) (dài 0,6m) -

Santa Maria (dài 0,6m)


Thuyền Thái (dài 0,6m)


DylandCano Riva -

Thuyền nhỏ