Mình xin mở đầu bằng bản vẽ tàu Santa-maria , ai có các loại khác thì cùng chia sẽ với mình nhé

Name: plan_1.jpg
Views: 24325
Size: 195.1 KBName: plan_2.jpg
Views: 547
Size: 179.8 KBName: plan_3.jpg
Views: 551
Size: 203.9 KBName: plan_4.jpg
Views: 545
Size: 186.5 KBName: plan_5.jpg
Views: 531
Size: 194.7 KBName: plan_7.jpg
Views: 529
Size: 153.1 KBName: plan_8.jpg
Views: 521
Size: 264.9 KBName: plan_9.jpg
Views: 515
Size: 187.2 KBName: plan_10.jpg
Views: 514
Size: 267.0 KBName: pplan_6.jpg
Views: 539
Size: 205.8 KB